Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Sơn

Trà Cú - Trà Vinh
tvh-tracu-thcsthanhson@edu.viettel.vn